دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۸

مرا ببخش پدر....

 

Image and video hosting by TinyPic

وقتى كه دوران كودكى را به ياد مى ارم كه تو مانند مجاهد در راه خدا براى امرار معاش از خانه و كاشانه به ديار غربت شتافتى تا من وخواهرم هيجكونه كمبودى احساس نكنيم،وقتى كه مجبور بودى سالهاى سال دور از خانه بمانى و زجر دورى و غربت را تحمل كنى،وقتى به ياد ميارم كه تو مجبور بودى در هوای طاقت فرساى خليج عرق بريزى تا من و خانواده راحت باشيم،ارى همه زحمات و مشكلاتى را كه متحمل شدى خوب به خاطر دارم  خوب به يا د دارم كه به هر درى ميزدى تا ما به مشكل بر نخوريم حاضرم جان خود را فدا كنم تا تو الان راحت باشى.الان كه خود پدر  هستم خوب ميدانم كه تا جه اندازه مرا دوست داشتى،الان ميدانم كه همه هم و غم يك پدر اين است كه فرزندش در رفاه و اسايش باشد خدا را شاهد ميگيرم كه از صميم قلب دوستت دارم و به افتخار از راه دور بر بيشانى چروك خورده ات بوسه ميزنم پدرم مرا ببخش كه تا الان نتوانستم انجنان كه خود مى خواستم جواب محبتهاى تور را بدهم ،مرا ببخش كه در حق تو كوتاهى كردم مرا ببخش اكر اشتباهى از من ديده اى ،پدرجان همه اين امور را به بزرگى خودت ببخش كه من جوانى كردم و شايد فرزند خوبى براى تو نبودم مرا ببخش  كه رضاي خداوند در رضاي شماست 

نوشته شده توسط محمد صادقى گله دارى در |  لینک ثابت   •